Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wzory druków - Wydział Komunikacji i Transportu

Załączniki

01. Wydanie prawa jazdy (529.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy (529.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03. Przywrócenie cofniętego prawa jazdy (529.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy (529.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05. Wpis do prawa jazdy (529.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06. Uzyskanie wtórnika prawa jazdy (529.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą (529.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08. Wymiana zagranicznego prawa jazdy (529.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09. Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (529.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (349kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Unii Europejskiej (347kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12. Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Unii Europejskiej (346.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (347kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14. Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie (347.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15. Rejestracja pojazdu zabytkowego (346.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16. Odbiór dowodu rejestracyjnego lub zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (336.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17. Zmiana wpisu w dowodzie rejestracyjnym spowodowana zmianą rodzaju pojazdu (339.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18. Zmiana wpisu w dowodzie rejestracyjnym spowodowana zmianą adresu (335.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpisy dotyczące badania technicznego (342kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (351.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym HAK, VAT, L, TAXI, GAZ - LPG (395.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22. Wydanie wtórnika karty pojazdu - tablic rejestracyjnych w przypadku utraty (343.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej (349.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (339.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu z Polski (342.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej całkowitej i trwałej utraty (343.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży (343.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu przekazania do stacji demontażu pojazdu (344.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29. Zgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu (343.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30. Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (315.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31. Wpis do rejestru przedsiębiorców - stacje kontroli pojazdów (280.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32. Wpis do rejestru przedsiębiorców - ośrodek szkolenia kierowców (302.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy (266.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34. Wymiana legitymacji instruktora nauki jazdy lub przedłużenie jej ważności (291.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35. Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (316.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.1. Oświadczenie dotyczące kierowców - zezwolenie (291.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.2. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjne- zezwolenie (302.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.3. Oświadczenie o pełnieniu roli zarządzającego transportem (umowa z przedsiębiorcą) (297.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.4. Oświadczenie przedsiębiorcy o pełnieniu roli zarządzającego (294.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.5.Wykaz pojazdów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (273.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.6. Oświadczenie dotyczące kierowców (247.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36. Wydawanie zaświadczenia na krajowy przewóz (307.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36.1 Uzyskanie zaświadczenia - wykaz pojazdów (280.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36.2. Oświadczenie dotyczące kierowców (248.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (292.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy spowodowana zmianą siedziby, oznaczenia przedsiębiorcy, numeru w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub numeru KRS (294.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39. Przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji (311kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40. Dokonywanie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (294.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41. Dokonywanie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (247.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44.Uzyskanie wpisu do ewidencji wykładowców (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne (145.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46. Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie (314.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46.1. Wykaz pojazdów do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym (317.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47. Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (310.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Upoważnienie (288.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (107kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".